Wigilia Paschalna - fiszki dla asysty

Komentator:
 • Przed wyruszeniem procesji z uwzględnieniem intencji Mszy Świętej
 • Przed śpiewem Orędzia Wielkanocnego
 • przed pierwszym czytaniem
 • przed drugim czytaniem
 • przed trzecim czytaniem
 • przed czwartym czytaniem
 • przed piątym czytaniem itd….
 • Czcigodny ojcze… po liście do Rzymian
 • Przed liturgią Chrzcielną
 • Przed liturgią Eucharystyczną
 • Przed procesją Rezurekcyjną
Ceremoniarz I (Mszał)
 • Pozdrowienie zebranych przy ognisku
 • Poświęcenie ognia
 • Poświęcenie paschału
 • Wprowadzenie do liturgii słowa
 • Po każdym psalmie modlitwa celebransa
 • Po czytaniu z księgi Ezechiela Chwała na wysokości Bogu
 • Kolekta zaraz po hymnie Chwała
 • Po czytaniu z listu do Rzymian uroczyste Alleluja
 • poświęcenie wody chrzcielnej
 • Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 • Modlitwa powszechna (dokleić wstęp)
 • W czasie przygotowania darów Mszał na ołtarz a po okadzeniu także mikrofon
 • Książeczki dla koncelebransów
 • Zebranie książeczek
 • Podczas komunii usunąć mszał i mikrofon z ołtarza
 • Modlitwa po komunii
 • Pouczenie w Grobie Pańskim
 • W procesji za Baldachimem
 • Modlitwa przed Błogosławieństwem NS
Ceremoniarz II (Mikrofon)
 • Pozdrowienie zebranych przy ognisku
 • Poświęcenie ognia
 • Poświęcenie paschału
 • Mikrofon dla diakona podczas wnoszenia Paschału
 • Wprowadzenie do liturgii słowa
 • Po każdym psalmie modlitwa celebransa
 • Po czytaniu z księgi Ezechiela Chwała na wysokości Bogu
 • Kolekta
 • Po czytaniu z listu do Rzymian uroczyste Alleluja
 • poświęcenie wody chrzcielnej
 • Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 • Modlitwa powszechna
 • Książeczki dla koncelebransów
 • Mikrofon dla koncelebransów
 • Zebranie książeczek
 • Modlitwa po komunii
 • Błogosławieństwo
 • Pouczenie w Grobie Pańskim
 • W procesji za Baldachimem
 • Modlitwa przed Błogosławieństwem NS
Mo1
 • Paschał do ogniska
 • Poświęcenie paschału
 • Po poświęceniu paschału i zapaleniu przekazać go wskazanemu kapłanowi
 • Po modlitwie po 7 czytaniu (z księgi Ezechiela) odpalić świece od paschału wraz z Mo2
 • Podczas komentarza do Liturgii Chrzcielnej przynieść naczynie z wodą
 • Przynieść paschał wraz z Mo2 po litanii do wszystkich świętych
 • Po zanurzeniu Paschału odstawić go na miejsce
 • Podczas pokropienia wiernych znieść naczynie z wodą do zakrystii
Mo2
 • Taca do ogniska
 • Poświęcenie paschału
 • po modlitwie po 7 czytaniu (z księgi Ezechiela) odpalić świece od paschału wraz z Mo1
 • Msza Wieczerzy Pańskiej
 • Przynieść paschał wraz z Mo1 po litanii do wszystkich świętych
 • Po zanurzeniu Paschału odstawić go na miejsce
 • Podczas pokropienia wiernych znieść naczynie z wodą do zakrystii
 • Odebranie darów
Mo3
 • Do ogniska zabrać świece dla kapłanów
 • Po zasypaniu kadzidła rozdać świece kapłanom
 • Odebranie Świec od kapłanów po zakończonym Orędziu Paschalnym
 • Dzwonki w czasie mszy świętej, także podczas „Chwała…”
 • Przygotowanie ołtarza kielich ampułki itp oraz uprzątnięcie po Komunii Świętej
 • Dzwonki podczas procesji Rezurekcyjnej
Mo4
 • Odebranie Świec od kapłanów po zakończonym Orędziu Paschalnym
 • Gong w czasie mszy świętej, także podczas „Chwała…”
 • Przygotowanie ołtarza kielich ampułki itp oraz uprzątnięcie po Komunii Świętej
 • Dzwonki podczas procesji Rezurekcyjnej
Mo5
 • Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych nabrać wody do kociołka z naczynia, w którym
  woda została poświęcona
 • Towarzyszenie kapłanowi z kociołkiem podczas pokropienia wiernych
 • Podanie welonu przed procesją Rezurekcyjną w grobie Pańskim
T+N
 • Pusta kadzielnica do ogniska
 • Po poświęceniu ognia i paschału nałożenie węgli i zasypanie
 • Prowadzenie procesji przed paschałem
 • Po dojściu do ołtarza zasypanie przy miejscu przewodniczenia
 • Okadzenie paschału i tekstu orędzia wielkanocnego (zejście po zakończonym orędziu)
 • Zasypanie przed Ewangelią podczas psalmu Alelujatycznego
 • Okadzenie ołtarza, kapłana i ludu
 • Kadzidło na konsekrację
 • Kadzidło do Bożego Grobu
 • Kadzidło na procesję Rezurekcyjną
 • Kadzidło na Te Deum i Błogosławieństwo NS
Mś1 + Mś2
 • Po II światło Chrystusa zapalić świece i rozdać ogień od prezbiterium
 • po litanii do wszystkich świętych i poświęceniu wody chrzcielnej a przed odnowieniem
  przyrzeczeń chrzcielnych podać ludziom ogień jak na początku liturgii
 • Kandelabry podczas procesji Rezurekcyjnej przy krzyżu
Mś3, Mś4
 • Po II światło Chrystusa zapalić świece i rozdać ogień od chóru
 • Po litanii do wszystkich świętych i poświęceniu wody chrzcielnej a przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych podać ludziom ogień jak na początku liturgii
 • Druga Para Świec podczas procesji Rezurekcyjnej (za kadzidłem a przed Celebransem)
Mś5, Mś6
 • Po II światło Chrystusa zapalić świece i rozdać ogień na chórze
 • Po litanii do wszystkich świętych i poświęceniu wody chrzcielnej a przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych podać ludziom ogień jak na początku liturgii
 • trzecia Para Świec podczas procesji Rezurekcyjnej (za Celebransem)
Cer 3
 • Do ogniska zabiera latarkę i oświeca obrzędy głównemu Celebransowi
 • Czuwa nad podejściem osób do Czytań oraz Psalmów podczas Liturgii Słowa
 • Podać kapłanowi kropidło przed pokropieniem wiernych
 • Formowanie procesji Rezurekcyjnej oraz towarzyszenie pierwszej parze

WERSJA DO POBRANIA