Msza Wieczerzy Pańskiej - fiszki dla asysty

Komentator:
 •  Komentarz przed procesją wejścia z uwzględnieniem intencji Mszy Świętej
 •  Komentarz przed I Czytaniem
 •  Komentarz przed II Czytaniem
 •  Komentarz przed liturgią Eucharystyczną
 •  Komentarz przed Komunią Świętą
 •  Komentarz przed przeniesieniem do Ciemnicy
Ceremoniarz I (Mszał)
 •  Znak krzyża i pozdrowienie
 •  Akt Pokutny
 •  Chwała na wysokości
 •  Kolekta
 •  Zdjęcie ornatu proboszczowi i założenie białego płótna przed obrzędem Mandatum
 •  Po obmyciu nóg odebranie białego płótna i założenie ornatu
 •  Wstęp i Zakończenie Modlitwy Powszechnej
 •  Ustawienie Mszału na ołtarzu podczas przygotowania darów
 •  Zabranie Mszału na okadzenie ołtarza Po okadzeniu ołtarza oraz kapłana ustawienie Mszału ponownie na ołtarzu wraz z mikrofonem
 •  Po modlitwie nad darami otworzyć Prefację i odejść od ołtarza
 •  Rozdanie książeczek do koncelebry (I ME na Wielki Czwartek)
 •  Zebranie książeczek do koncelebry po doksologii
 •  W czasie Komunii Świętej usunąć mikrofon i Mszał z ołtarza
 •  Modlitwa po Komunii
 •  W procesji do Kaplicy Przechowywania na końcu
Ceremoniarz II (Mikrofon)
 •  Znak krzyża i pozdrowienie
 •  Akt Pokutny
 •  Chwała na wysokości
 •  Kolekta
 •  Zdjęcie ornatu proboszczowi i założenie białego płótna przed obrzędem Mandatum
 •  Po obmyciu nóg odebranie białego płótna i założenie ornatu
 •  Wstęp i Zakończenie Modlitwy Powszechnej
 •  Rozdanie książeczek do koncelebry (I ME na Wielki Czwartek)
 •  Podejść z mikrofonem do koncelebransów w czasie ME
  •  1K – Pierwszy z prawej
  •  2K – pierwszy z lewej
  •  3K – drugi z prawej
  •  4K – drugi z lewej
 •  Zebranie książeczek do koncelebry po doksologii
 •  Podejść do diakona z mikrofonem na „Przekażcie sobie znak pokoju”
 •  Modlitwa po Komunii
 •  W procesji do Kaplicy Przechowywania na końcu
L1
 •  Obsługa Sygnaturki podczas śpiewu Hymnu Chwała na wysokości
  •  Po zakończeniu śpiewu zdjąć i wynieść szarfę
 •  Czytanie Wj 12,1-8.11-14
 •  Założenie welonu przed procesją do Ciemnicy celebransowi
L2
 •  Czytanie 1 Kor 11,23-26
 •  Założenie welonu przed procesją do Kaplicy Przechowywania, drugiemu kapłanowi, jeśli będzie taka potrzeba
Mo1+Mo2
 •  Po zakończonej Homilii przygotować ławki dla 12 mężczyzn do obrzędu Mandatów a pojego zakończeniu ustawić je na pierwotne         miejsce
 •  Przygotowanie ołtarza do Liturgii Eucharystycznej
 •  Kielich, naczynia z chlebem do konsekracji
 •  Ampułki, lavabo itd.
 •  Podczas Komunii Świętej ustawić na ołtarzu dużą pustą puszkę na Ciało Pańskie oraz vasculum
 •  Ampułki po Komunii Świętej
 •  Po Komunii Świętej oczyścić ołtarz zostawiając jeden korporał
Mo3+Mo4
 •  Mo3 na Chwała na wysokości Bogu – dzwonki
 •  Mo4 na Chwała na wysokości Bogu – gong
 •  Po zakończonym śpiewie wynieść dzwonki oraz gong do zakrystii i przynieść kołatki
 •  Po zakończonej Homilii przygotować ławki dla 12 mężczyzn do obrzędu Mandatów a pojego zakończeniu                                               ustawić je na pierwotne miejsce
 •  Podczas Mszy używamy kołatek:
 •  Przed Konsekracją (poczekać, bo będzie I ME)
 •  Podczas śpiewu Baranku Boży
 •  W procesji do Kaplicy Przechowywania, kołata się tak jak dzwoni dzwonkami
Krzyż
 •  Krzyż podczas procesji wejścia
 •  Pomoc podczas obrzędu Mandatum, dzbanek z wodą oraz miska
 •  Modlitwa Wiernych
 •  Krzyż podczas procesji do Kaplicy Przechowywania
Mś1 + Mś2
 •  Procesja wejścia (pierwsza para)
 •  Podczas Ewangelii
 •  Procesja do Kaplicy Przechowywania (pierwsza para)
Mś3+Mś4+Mś5+Mś6
 • Procesja wejścia
  •  Mś3 + Mś4 – druga para
  •  Mś5 + Mś6 – trzecia para
 •  Świece na procesję do Kaplicy Przechowywania
  •  Mś3 + Mś4 za Kapłanami oraz N i T a przed Celebransem z NS
  •  Mś5 + Mś6 za Celebransem
T+N
 •  Zasypanie w zakrystii przed rozpoczęciem Mszy Świętej
 •  Zasypanie przy ołtarzu
  •  Okadzenie ołtarza z ewentualnym okadzeniem Olei Świętych (jeśli będą wnoszone)
 •  Zasypanie przy miejscu przewodniczenia i okadzenie księgi Ewangelii
 • Okadzenie ołtarza po przygotowaniu darów
  •  Okadzenie Celebransa 3×1
  •  Okadzenie ludu 3×1
 •  Okadzenie podczas konsekracji
 •  Zasypanie oraz okadzenie przed procesją do Kaplicy Przechowywania
 •  Zasypanie i okadzenie w Kaplicy Przechowywania
Cer 3
 •  Pilnuje ustawienie asysty przed rozpoczęciem Liturgii
 •  Podczas procesji wejścia towarzyszy pierwszej parze świec
 •  Dba o zajęcie stosownych miejsc przez asystę w prezbiterium
 •  Odpowiada za podejście do ołtarza osób wykonujących czytania oraz psalm
 •  Po homilii, gdy w Prezbiterium będą przygotowane ławki prowadzi procesją mężczyzn do obmycia nóg
Mo5
 •  Podanie białego płótna proboszczowi po Homilii, następnie jego odebranie
 •  Patena
Mo6
 • Pomoc celebransowi podczas obrzędu Mandatum (dzbanek z wodą oraz miska)
 • Patena

WERSJA DO POBRANIA