Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza

Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Warsztaty Liturgiczne dla Lektorów i Animatorów

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Formacja Stała Animatorów i Ceremoniarzy LSO

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Liturgiczny Survival

Lipcowy „Liturgiczny survival” zakończył rok formacyjny diecezjalnego duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza.

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej

LEDNICA 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII Spotkaniu Młodych nad Lednicą. W tym roku gromadzimy się wokół tematu Eucharystii. Prowadzić nas będzie hasło „Idź za Barankiem”. Widzimy w Ewangelii św. Jana Chrzciciela, który mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). I idą najpierw za nim św. Jan i św. Andrzej, a potem kolejni Apostołowie. A dzisiaj przychodzi czas na nas! Mamy nadzieję, że my również, jako uczniowie Jezusa, odnajdziemy się w tym temacie. Pójdziemy za Barankiem, dokądkolwiek się uda, jak mówi o tym Księga Apokalipsy (Ap 14,1-5) i będziemy mieli szansę odkryć Jezusa takiego, jakim jest i jaki udziela się nam w Eucharystii. 

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA
LEKTORÓW I ANIMATORÓW

Wielki post to okres, który dany nam jest byśmy zadali sobie pytanie o miejsce Boga i Jego Ewangelii w swoim życiu. Korzystając z tego czasu, wspólnota duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza przeżyła swoje rekolekcje zatytułowane „Animator Reaktywacja”. Dla każdego z uczestników był to czas refleksji nad osobistą relacją do Boga a dla Animatorów i Ceremoniarzy ustanowionych w roku ubiegłym była to możliwość do postawienia sobie pytania, ile w ich posłudze zostało w z pierwotnego zapału i gorliwości, które towarzyszyły im w momencie nakładania krzyża przez biskupa. Podczas weekendowych rekolekcji lektorzy i animatorzy spotykali się na: Eucharystii, Adoracji, Drodze Krzyżowej oraz konferencjach. Wolny czas zaś spędzali na budowaniu wspólnoty. W sobotnie popołudnie udali się do Skoczowa by wejść na wzgórze Kaplicówka i wysłuchać wygłoszonego tam przed laty kazania św. Jana Pawła II o byciu człowiekiem sumienia zadając sobie przy pytanie o stan własnego serca.

                                                                                                                                                                                           Ks. Jakub Kuliński

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Kurs dla kandydatów na
Animatorów i Ceremoniarzy LSO

Drodzy Duszpasterze! Opiekunowie LSO!

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje kurs dla kandydatów na animatorów służby liturgicznej i ceremoniarzy.