PLAN ROKU FORMACYJNEGO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ NA ROK 2023/2024

WRZESIEŃ

09.09 Inauguracja roku formacyjnego grup dziecięcych i młodzieżowych w Żywcu. 

30.09 Spotkanie Formacji Stałej Animatorów i Ceremoniarzy LSO

 


PAŹDZIERNIK

13-15.10 Warsztaty liturgiczne dla Lektorów i Animatorów w Wiśle 

 


LISTOPAD

10-12.11 Warsztaty liturgiczne dla Lektorów i Animatorów w Pogórzu 

25.11 Uroczyste Błogosławieństwo do pełnienia funkcji Ministranta Słowa Bożego 

26.11 Światowe dzień Młodzieży 

 


STYCZEŃ

29.01 – 2.02 Liturgiczna Ekspedycja 

 


LUTY

16-18.02 oraz 23-25.02 I grupa kursu dla kandydatów na Animatorów i Ceremoniarzy

 


MARZEC

1-3.03 oraz 8-10.03 II grupa kursu dla kandydatów na Animatorów i Ceremoniarzy

15-16.03 Rekolekcje Wielkopostne dla LSO

23.03 Dzień skupienia dla kandydatów na Animatorów i Ceremoniarzy oraz egzamin

24.03 Uroczyste Błogosławieństwo do pełnienia funkcji Animatora i Ceremoniarza

 

 

KWIECIEŃ

13.04 Spotkanie Formacji Stałej Animatorów i Ceremoniarzy

 

MAJ

30.04-3.05 Piesza Pielgrzymka do Krakowa – Łagiewnik

 

CZERWIEC

15.06 Diecezjalny Dzień Ministranta

 

WAKACJE

24.06-5.07 Liturgiczny Survival turnus I

14-25.07 Liturgiczny Survival turnus II