Rekolekcje Wielkopostne dla
lektorów i animatorów

Wielki post to okres, który dany nam jest byśmy zadali sobie pytanie o miejsce Boga i Jego Ewangelii w swoim życiu. Korzystając z tego czasu, wspólnota duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza przeżyła swoje rekolekcje zatytułowane „Animator Reaktywacja”. Dla każdego z uczestników był to czas refleksji nad osobistą relacją do Boga a dla Animatorów i Ceremoniarzy ustanowionych w roku ubiegłym była to możliwość do postawienia sobie pytania, ile w ich posłudze zostało w z pierwotnego zapału i gorliwości, które towarzyszyły im w momencie nakładania krzyża przez biskupa. Podczas weekendowych rekolekcji lektorzy i animatorzy spotykali się na: Eucharystii, Adoracji, Drodze Krzyżowej oraz konferencjach. Wolny czas zaś spędzali na budowaniu wspólnoty. W sobotnie popołudnie udali się do Skoczowa by wejść na wzgórze Kaplicówka i wysłuchać wygłoszonego tam przed laty kazania św. Jana Pawła II o byciu człowiekiem sumienia zadając sobie przy pytanie o stan własnego serca.

                                                                                                                                                                                           Ks. Jakub Kuliński