Modlitwa powszechna

Liturgia Wieczerzy Pańskiej

Zgromadzeni przy stole eucharystycznym w dniu, w którym Zbawiciel dał nam przykład pokory i ofiarnej miłości; módlmy się o zbawienie nasze i wszystkich ludzi.

1. Módlmy się za cały Kościół powszechny, aby posłuszny nakazom Chrystusa potrafił budować jedność i dawać przykład wzajemnej miłości.
Kantor: Ciebie prosimy

2. Módlmy się za Papieża Franciszka, całe kolegium biskupów, kapłanów i diakonów, o potrzebne siły do pełnienia służby w Kościele.

3. Módlmy się o dar pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, aby żaden człowiek nie doświadczał koszmaru wojny.

4. Módlmy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, aby i w naszych czasach nie zabrakło ludzi ofiarnych, którzy zostawią wszystko i pójdą z bliska za Chrystusem.

5. Módlmy się za zmarłych, a szczególnie za zmarłych kapłanów, aby wszyscy, którzy w czasie swojego ziemskiego życia karmili się Ciałem Chrystusa, mogli oglądać Boga w wiecznej chwale.

6. Módlmy się za nas, uczestników tej świętej Liturgii, abyśmy z Eucharystii potrafili czerpać siły do realizacji przykazania miłości.

Boże, który nieustannie posilasz swój Kościół w Najświętszej Ofierze spraw, abyśmy zawsze byli świadkami Jego miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

WERSJA DO POBRANIA