Liturgia Męki Pańskiej - fiszki dla asysty

Komentator:
 • Przed rozpoczęciem liturgii
 • Przed pierwszym czytaniem
 • Przed drugim czytaniem
 • Przed Modlitwą Powszechną
 • Przed Adoracją Krzyża
 • Przed obrzędem Komunii Świętej
 • Przed procesją do Bożego Grobu
Ceremoniarz I (Mszał)
 • W procesji wejścia za głównym Celebransem
 • Podczas prostracji klęczy za głównym Celebransem
 • Modlitwa z miejsca przewodniczenia bez Módlmy się
 • Modlitwa powszechna – modlitwa po każdym wezwaniu (10 wezwań)
 • Tekst śpiewu podczas odsłaniania krzyża
 • Ustawić Mszał i mikrofon na ołtarzu, gdy dobiega końca Adoracja Krzyża i jest już obrus
 • Podczas Komunii Świętej zdjąć Mszał i mikrofon
 • Modlitwa po Komunii
 • Modlitwa w Bożym grobie
Ceremoniarz II (Mikrofon)
 • W procesji wejścia za głównym Celebransem
 • Podczas prostracji klęczy za głównym Celebransem
 • Modlitwa z miejsca przewodniczenia bez Módlmy się
 • Modlitwa powszechna – modlitwa po każdym wezwaniu (10 wezwań)
 • Mikrofon podczas odsłaniania krzyża
 • Modlitwa po Komunii
 • Modlitwa w Bożym grobie
L1
 • Czytanie Iz 52,13-53,12
 • Podać kapłanom stuły przed czytaniem Męki Pańskiej a po jej zakończeniu odebrać
 • W czasie Adoracji krzyża wraz z L2 wynieść podstawę pod krzyż
 • Podać kapłanom stuły na czas Komunii Świętej a po jej zakończeniu odebrać
 • Podczas Komunii Świętej ustawić klęcznik przed ołtarzem
L2
 • Czytanie Hbr 4,14-16;5,7-9
 • Podać kapłanom teksty Męki Pańskiej i ustawić mikrofon na Ołtarzu, po jej zakończeniu zebrać, mikrofon położyć na posadce
 • Przygotować tekst Modlitwy Powszechnej na Ambonie
 • Po zakończonej Adoracji krzyża zabrać welony i założyć je w Ciemnicy kapłanom następnie je zdjąć przy ołtarzu
 • Podczas Komunii Świętej wynieść welon na monstrancję i monstrancję na ołtarz
 • Założyć welon głównemu Celebransowi przed przeniesieniem do Bożego Grobu
 • Zdjąć welon kapłanowi w Bożym Grobie
Mo1
 • Pod koniec Adoracji krzyża wraz z Mo2 rozłożyć obrus na ołtarzu, dwa korporały i dodatkowe naczynia do udzielania Komunii Świętej oraz vasculum
 • Po Komunii Świętej ampułki oraz uprzątnąć ołtarz z Mo2, pozostawiając jeden korporał
 • Po zakończonej Liturgii zwinąć obrus z ołtarza
Mo2
 • Podczas Adoracji krzyża wraz z Mo1 rozłożyć obrus na ołtarzu, dwa korporały i dodatkowe naczynia do udzielania Komunii Świętej oraz vasculum
 • Patena
 • Po Komunii Świętej uprzątnąć ołtarz z Mo1, pozostawiając jeden korporał
 • Kołatki do Bożego grobu
 • Po zakończonej Liturgii zwinąć obrus z ołtarza
Mo3
 • Kołatki przed Komunią Świętą – zadzwonić na słowach: „Bo Twoje jest królestwo…”
 • Patena
 • Kołatki do Bożego grobu
Krzyż
 • Podczas czytania Męki Pańskiej – wezwanie 6 (za Żydów) zejść do zakrystii i zabrać krzyż do uroczystego wniesienia
 • Po odsłonięciu krzyża odebrać go od celebransa i podać do Adoracji kapłanom i innym asystującym, wiernym
 • Po zakończeniu Adoracji Krzyża umieścić go w podstawie
 • Krzyż do Bożego grobu
Mś1 + Mś2
 • Podczas czytania Modlitwy Powszechnej – wezwanie 6 (za Żydów) zejść do zakrystii i zabrać świece
 • Świece podczas wnoszenia krzyża
 • Świece podczas Adoracji Krzyża przez kapłanów i asystę
 • Po zakończonej Adoracji Krzyża prowadzą kapłana do Ciemnicy a następnie, gdy ten zabierze NS, świece prowadzą go do ołtarza, świece kadzie się przed ołtarzem
 • Pierwsza para świec do Bożego Grobu
Mś3, Mś4
 • Podczas czytania Modlitwy Powszechnej – wezwanie 6 (za Żydów) zejść do zakrystii i zabrać świece
 • Mś3, Mś4 druga para świec do Bożego Grobu (za kapłanami a przed Celebransem)
 • Po dwie świece na zmianę przy Adoracji Krzyża przez wiernych
 • Po zakończonej Adoracji Krzyża prowadzą kapłana do Ciemnicy a następnie, gdy ten zabierze NS, świece prowadzą go do ołtarza, świece kadzie się przed ołtarzem
Mś5, Mś6
 • Mś5, Mś6 trzecia para świec do Bożego Grobu (za głównym Celebransem)
T+N
 • Kadzidło do Bożego Grobu
 • Po wystawieniu NS, zasypanie i okadzenie
 • W procesji do Bożego Grobu za kapłanami a przed drugą parą świec
 • W Bożym grobie zasypanie i okadzenie
 • W procesji zejścia na początku
Cer 3
 • Dba o ustawienie asysty przed wyruszeniem procesji wejścia
 • Podczas procesji wejścia towarzyszy pierwszej parze ministrantów
 • W prezbiterium wskazuje miejsca poszczególnym członkom asysty
 • Podczas Liturgii Słowa dba o podejście osoby śpiewającej psalm
 • Podczas czytania Modlitwy Powszechnej – wezwanie 6 (za Żydów) zejść do zakrystii celem poprowadzenia procesji z krzyżem
Mo4
 • Wraz z Mo2 wynieść pulpit dla trzeciego kapłana do czytania Męki Pańskiej oraz przygotować mikrofon, po jej zakończeniu, znieść do zakrystii
 • Podczas Adoracji Krzyża wyniesienie podstawy pod krzyż
 • Porządkowy podczas Adoracji Krzyża przez wiernych
Mo5
 • Wraz z Mo1 wynieść pulpit dla trzeciego kapłana do czytania Męki Pańskiej po jej
  zakończeniu, znieść do zakrystii
 • Podczas Adoracji Krzyża wyniesienie podstawy pod krzyż
 • Porządkowy podczas Adoracji Krzyża przez wiernych

WERSJA DO POBRANIA