PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY LITURGICZNEJ

K.: Niech przystąpią Ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami.

Opiekun ministrantów: 
Wskazane jest aby wezwać chłopców imiennie

Opiekun ministrantów: Drogi księże. W imieniu tych chłopców proszę o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenienie im błogosławieństwa Bożego.

K.: Czy są świadomi wielkiej godności ministrantów i jego obowiązków?

Opiekun ministrantów: Zostali o tym pouczeni.

K.: Drodzy chłopcy. Po okresie przygotowana, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić świętą Księgę, a także krzyż – zwycięski sztandar naszej wiary, będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Przyjmijcie ten ubiór, który błogosławię na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranckiej.

Kapłan kropi wodą święconą komże, kołnierzyk oraz sułtankę, następnie animator pomaga ubrać się nowo ustanowionym ministrantom.

K.: Drodzy ministranci. Dla umocnienia waszej woli złóżcie przed całym zgromadzeniem
swoje przyrzeczenia.

Kandydat: Ja…, * dziękując Chrystusowi Panu * za łaskę powołania ministranckiego, * przyrzekam święte czynności ministranta * wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie * na chwałę Bożą * i dla dobra wspólnoty parafialnej. * święty Tarsycjuszu, módl się za nami. * Amen

WERSJA DO POBRANIA