Przebieg Świętego Triuduum Paschalnego

Niniejsze opracowanie przebiegu Świętego Triuduum Paschalnego przygotowano w oparciu o: Teksty Liturgiczne, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego oraz Kompendium Ceremoniarza. Wielki Tydzień, wyd. św. Pawła. Zaproponowany przebieg uwzględnia rozbudowaną ilość funkcji oraz liczne grono usługujących. Poniższe wskazania należy dostosować do przestrzeni liturgicznej, którą dysponujemy w kościele oraz ilości członków Liturgicznej Służby Ołtarza.

Msza Wieczerzy Pańskiej

Przed Liturgią:
 1. Tabernakulum powinno być puste a wieczna lamka zgaszona;
 2. Przygotować pulpit dla komentatora;
 3. Kielich, odpowiedzenia ilość chleba do konsekracji, trzy duże hostie;
 4. Ampułki, kołatki, welon, lekcjonarz, ewangeliarz, obrzędy Świętego Triduum Paschalnego, Mszał, Modlitwy Eucharystyczne – wersja na Mszę Wieczerzy Pańskiej, mikrofon dla ceremoniarza, sześć świec, trybularz, łódka, kadzidło, krzyż, welon naramienny x2;
 5. Zarezerwować odpowiednią ilość miejsc dla asysty liturgicznej;
 6. Zarezerwować ławki dla 12 mężczyzn, którym będą obmywane stopy;
 7. Dzban z wodą, misa oraz płótno białe do przewiązania i wycierania stóp.
PODCZAS LITURGII
 1. Komentarz przed pieśnią na wejście z odczytaniem intencji /Kom/
 2. Procesja wejścia [wejście z 6 świecami], w procesji za ministrantami i lektorami wchodzi 12 mężczyzn
  1. Po dojściu do ołtarza skłon głowy (tabernakulum puste)!!!
 3.  Zajęcie miejsc
 4. Okadzenie /T i N/
 5. Pozdrowienie z miejsca przewodniczenia, /Cer1 +Cer2/
 6. Wprowadzenie
 7. Akt pokutny /Cer1 +Cer2/
 8. CHWAŁA NA WYSOKOŚCI /Cer1 +Cer2/
  1. /Mo3+Mo4+Mś2(sygnaturka) + dzwony(kościelny)/ po zakończeniu Hymnu wynosi się dzwonki i gong a przynosi kołatki, ściąga się sznur od sygnaturk
 9. Kolekta /Cer1 +Cer2/
II. Liturgia Słowa /Cer3 – Precentor/
 1. Komentarz /Kom/
 2. I czytanie
 3. Psalm
 4. Komentarz /Kom/
 5. II czytanie
 6. Aklamacja
 7. Ewangelia, z okadzeniem i świecami – /T i N, Mś1 i Mś2/
 8. Homilia
 9. Po Homilii przygotowanie ławek dla 12 mężczyzn /Mo1+Mo2+Mo3+Mo4+Cer3(prowadzenie procesji mężczyzn)/
 10. W tym czasie /Cer1 +Cer2/ zdjęcie ornatu Celebransowi oraz podanie białego płótna /Mo5/         
 11. Obmycie nóg /Mo6+krzyż+Dk/ 
 12. Następnie uprzątnięcie ławek (j.w), zdjęcie białego płótna i założenie ornatu (j.w)
 13. Nie ma Credo
 14. Modlitwa powszechna /Cer1 +Cer2/
III. Liturgia Eucharystyczna
 1. Komentarz przed liturgia eucharystyczną /Kom/
 2. Procesja z darami /dary1+2 Mo3/
 3. Przygotowanie ołtarza /Mo1+Mo2+ Cer1/
 4. Okadzenie ołtarza /T i N/
 5. Modlitwa Eucharystyczna – Kanon Rzymski – formularz specjalny na Mszę Wieczerzy Pańskiej, książeczki dla koncelebransów + mikrofon dla koncelebransów!!! /Cer1 +Cer2 /
 6. Okadzenie podczas Konsekracji /T i N/
 7. Komentarz przed komunią /Kom/
 8. Komunia Święta /Mo5+Mo6/
 9. W czasie Komunii należy oczyścić ołtarz tak aby pozostawić tylko korporał na środku ołtarza oraz pustą, dużą puszkę z pokrywką na ołtarzu /Mo1+Mo2+ Cer1/
 10. Modlitwa po komunii /Cer1 +Cer2 /
 11. Życzenia dla kapłanów
 12. Ogłoszenia
IV. Przeniesienie Pana Jezusa do Miejsca Przechowywania (Ciemnicy)
 1. Komentarz /Kom/
 2. Formowanie procesji:
  1. Na czele Krzyż /+/ + świece Mś1 i Mś2, (Mo3+Mo4 z kołatkami) następnie kapłani, T i N, Mś3 i Mś4, Mś5 i Mś6 – w formie kwadratu a w środku Celebrans z Najświętszym Sakramentem + /Cer1 +Cer2/, pozostałe osoby zostają na swoich miejscach
 3. Zasypanie, okadzenie, welon /T i N + dary1+2 – welony)/
 4. Procesja ze śpiewem: „Sław języku tajemnicę…” do Miejsca Przechowywania
 5. Ministranci z krzyżem, świecami zostają przed kaplicą, do środka wchodzą kapłani
  oraz niezbędne osoby, /N, T, Cer1 +Cer2, + dary1+2 /
 6. Odebranie welonu, zasypanie, okadzenie przy otwartych drzwiczkach tabernakulum,
  zamknięcie tabernakulum, chwila adoracji, uklęknięcie
 7. Zejście do zakrystii prowadzi T i N, następnie krzyż i świece x6, asysta, kapłani
 8. Obnażenie Ołtarza po liturgii

Liturgia Męki Pańskiej

Przed Liturgią:
 1. Ołtarz – obnażony;
 2. Celebrans ubiera szaty mszalne koloru czerwonego, pozostali kapłani ubierają same komże, stuły podaje się im tylko na czas rozdzielania Komunii Świętej.
Obrzędy wstępne
 1. Komentarz /Kom/
 2. Procesja w ciszy do ołtarza (ministranci, lektorzy, kapłani, Celebrans, ceremoniarze), przechodząc obok kaplicy czuwania nie przyklęka się
 3. Prostracja – Celebrans, w tym czasie wszyscy klęczą
 4. Następnie asysta i kapłani zajmują stosowne miejsca w prezbiterium
 5. Modlitwa z miejsca przewodniczenia bez Módlmy się /Cer1+Cer2/
II. Liturgia Słowa /Cer3 – Precentor/
 1. Komentarz /Kom/
 2. I czytanie /L1/
 3. Psalm
 4. Komentarz /Kom/
 5. II czytanie /L2/
 6. Aklamacja
  1. przygotować teksty Męki Pańskiej a po zakończeniu je odebrać / L2/
  2. podać kapłanom stuły i odebrać po zakończeniu odczytywaniu tekstu Męki Pańskiej / L1/
  3. Przygotować pulpit dla trzeciego kapłana i podać mikrofon, po zakończeniu usunąć /Mo4+Mo5/
 7. Homilia
 8. Chwila ciszy
 9. Komentarz /Kom/
 10. W czasie czytania komentarza należy przygotować tekst modlitwy powszechnej na ambonie / L2/
 11. Modlitwa powszechna /Cer1+Cer2/
  1. W trakcie trwania modlitwy powszechnej ministrant krzyża wraz z ministrantami świec udają się w odpowiednie miejsce skąd będzie wnoszony krzyż /Krzyż+Mś1+Mś2+Mś3+Mś4+Cer3/
III. Adoracja Krzyża
 1. Komentarz /Kom/
 2. Uroczyste wejście z zasłoniętym krzyżem przez kościół, od głównego wejścia przed sam ołtarz / Krzyż+Mś1+Mś2+Mś3+Mś4+Cer3/
 3. Odsłonięcie krzyża przed ołtarzem
  1. Obrzędy oraz mikrofon /Cer1+Cer2/
  2. Po dojściu przed ołtarz krzyż przekazuje się Celebransowi
 4. Adoracja krzyża
  1. Kapłani, asysta, wierni (Adoruje się tylko JEDEN krzyż)
  2. Oddanie czci krzyżowi poprzez przyklęknięcie lub ucałowanie
  3. należy przygotować podstawę pod krzyż podczas Adoracji krzyża / Mo4+Mo5/
  4.  Gdy zakończy się obrzęd oddawania czci krzyżowi ustawia się go obok ołtarza po odstawieniu go należy przyklęknąć (przechodząc przed krzyżem od Liturgii Męki Pańskiej aż do Wigilii Paschalnej, przyklęka się przed krzyżem)
 5. Nakrycie ołtarza – gdy kończy się Adoracja krzyża
  1. Rozkłada się obrus, na ołtarzu stawia się Mszał, mikrofon, dwa korporały /Mo1+Mo2+Cer1/
  2. Wyznaczony kapłan udaje się do Kaplicy Przechowywania po Najświętszy Sakrament w towarzystwie dwóch usługujących ze świecami i jednego z welonem / Mś1+Mś2+Mś3+Mś4+ L2/
  3. Świece stawia się przed ołtarzem / Mś1+Mś2+Mś3+Mś4/
IV. Obrzędy komunii
 1. Komentarz /Kom/
 2. Ojcze nasz…; po słowach: „Bo Twoje jest Królestwo…’’ kołatki /Mo3/
 3. Komunia
  1. Kapłanom rozdzielającym Komunie Świętą podaje się stuły koloru
   czerwonego / L1/
  2. Pateny /Mo2+Mo3/
 4. W czasie Komunii Świętej należy:
  1. Usunąć Mszał i mikrofon z ołtarza /Cer1/
  2. Przygotować monstrancję, welon na monstrancję, vasculum) / L2/,
  3. Przed ołtarzem klęcznik / L1/
 5. Po zakończonej Komunii Świętej puryfikacja i przeniesienie naczyń z Najświętszym Sakramentem do tabernakulum w Kaplicy Przechowywania (lub do tabernakulum przy Bożym Grobie) – bez świec, na ołtarzu pozostaje tylko Hostia do Monstrancja /Mo1+Mo2/
 6. Modlitwa po komunii /Cer1+Cer2/
 7. Ogłoszenia
 8. Komentarz /Kom/
 9. W czasie komentarza formuje się procesja do Bożego Grobu – Krzyż+Mś1+Mś2, Mo2+Mo3 – kołatki/ kapłani, T+N, Mś3+Mś4, Celebrans, Mś5+Mś6, Cer1+Cer2, pozostałe osoby pozostają na swoich miejscach
 10. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, nakrycie welonem monstrancji, okadzenie, welon dla celebransa / L2/ procesja /T+N
V. Procesja do Grobu
 1. Po dojściu do Grobu, krzyż i świece ustawiają się tak aby z łatwością mogły utworzyć procesję powrotną
 2. W grobie zasypanie, okadzenie, modlitwa z mszału, krótka adoracja, /T i N, Cer1 i Cer2, L2-welony/
 3. Zejście do zakrystii
 4. Obnażenie ołtarza /Mo1 +Mo2/

Wigilia Paschalna

Przed Liturgią:
 • Zakończyć Adorację Najświętszego Sakramentu bez błogosławieństwa
 • Przygotować świece dla kapłanów
 • Długa zapałka do odpalenia świec (dopiero w czasie liturgii)
 • Ewangeliarz na ołtarzu
 • Tekst Orędzia Paschalnego na pulpicie
 • Ognisko, z węgielkami do kadzidła
 • Pustą kadzielnicę
 • Paschał + taca z rylcem, gronami, długą zapałką, szczypcami
 • Podstawa pod paschał przy ołtarzu,
 • Naczynie z wodą, w zakrystii do wyniesienia
 • Latarka /Cer3/
II. Liturgia Światła
 1. Kapłani ubierają szaty koloru białego
 2. Komentarz przed wyruszeniem procesji /Kom/
 3. Procesja w ciszy do ogniska
 4. Pozdrowienie zebranych bez znaku krzyża /Cer1+Cer2/
 5. Poświęcenie ognia /Cer1+Cer2/
 6. Poświęcenie Paschału /Mo1(paschał)+Mo2(taca), Cer1+Cer2/
 7. Zapalenie Paschału od ogniska – przekazanie go odpowiedniemu kapłanowi
 8. Nałożenie węgli do kadzielnicy a następnie zasypanie /T+N/
 9. Po zasypaniu kadzidła, rozdanie świec kapłanom /Mo3/
 10. Procesja do świątyni:
  1. T+N idą na przedzie procesji, za nimi kapłan z paschałem obok Cer2 z mikrofonem, za nimi celebrans, koncelebransi, asysta, przy każdym zatrzymaniu diakon odwraca się do ludu, czyli w stronę wejścia
  2. w bramie – celebrans odpala swoją świecę
  3. na środku – wszyscy odpalają swoje świece /Mś1+Mś2 Mś3+Mś4+Mś5+Mś6/
  4. przed ołtarzem (twarzą do ludzi) – zapalenie świateł w kościele
 11. Umieszczenie paschału obok ambony (T oraz N stają w pobliżu miejsca
  przewodniczenia)
  1. Zasypanie kadzidła przez Celebransa w ciszy
  2. T i N idą do Ambony, następuje okadzenie tekstu Exultetu a następnie paschału (jedyny moment, gdy okadza się Paschał), gdyby Orędzie śpiewał kantor, okadzenia dokonuje kapłan
 12. Komentarz /Kom/
 13. Orędzie Paschalne (w czasie Egzultetu wszyscy stoją z zapalonymi świecami)
 14. Po orędziu Paschalnym /Mo3+Mo4/ – odbierają świece od kapłanów
II. Liturgia Słowa /Cer3 – Precentor/
 1. Komentarz celebransa /Cer1+Cer2/
 2. Czytania:
  1. układ ogólny:
   • czytanie
   • psalm
   • modlitwa celebransa
   • komentarz
  2. komentarz
   • I czytanie (Rdz 1, 1 – 2, 2)
   • Psalm
   • II czytanie (Rdz 22, 1 – 18)
   • Psalm
   • III czytanie (Wj 14, 15 – 15, 1) bez oto Słowo Boże
   • Psalm
   • IV czytanie (Iz 54, 5-14)
   • Psalm
   • V czytanie (Iz 55, 1-11)
   • Psalm
   • VI czytanie (Ba 3, 9-15.32 – 4,4)
   • Psalm
   • VII czytanie (Ez 36,16-17a.18-28)
   • Psalm
  3. po modlitwie po VII czytaniu Mo1+Mo2 zapalają świece ołtarzowe od Paschału (długie zapałki)
 3. „Chwała na wysokości Bogu…” /Cer1+Cer2//Mo3+Mo4+Mś6 (sygnaturka)/
 4. Kolekta /Cer1+Cer2/
 5. Epistoła (Rz 6, 3-11)
  Komentator oznajmia: Czcigodny ojcze, zwiastuję ci wielką radość, rozpoczynamy śpiew wielkanocnego Alleluja
 6. „Alleluja” – uroczyste, śpiewane przez Celebransa /Cer1+Cer2/
 7. Psalm – podczas psalmu podchodzą do Celebransa T+N, Ewangelia bez świec
 8. Ewangelia
 9. Homilia
IV. Liturgia Chrzcielna
 1. Komentarz do Liturgii Chrzcielnej /Kom/
  1. Wyniesienie naczynia z wodą /Mo1+Mo2/
 2. Błogosławienie wody chrzcielnej
  1. Do naczynia z wodą przygotowanego przed ołtarzem lub w innym stosownym miejscu podchodzą Cel + /Cer1+Cer2/
   • wprowadzenie Celebransa /Cer1+Cer2/
   • litania do Wszystkich Świętych
   • Błogosławieństwo wody chrzcielnej, dwóch ministrantów ściąga paschał /Mo1+Mo2/ i przynosi przed Celebransa (w trakcie jednokrotne lub trzykrotne zanurzenie paschału w wodzie), po zakończonym obrzędzie należy odnieść paschał na lichtarz
   • Zapalenie świec od Paschału a następnie podanie światła wiernym, analogicznie jak na początku liturgii /Mś1+Mś2+Mś3+Mś4+Mś5+Mś6/
 3. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych /Cer1+Cer2/
 4. Po odnowieniu przyrzeczeń /Mo5/ nabiera się wody do kociołka, Cer3 podaje kropidło Celebransowi i następuje pokropienie wiernych
 5. Naczynie z wodą przenosi się w odpowiednie miejsce /Mo1+Mo2/
 6. Modlitwa Powszechna /Cer1+Cer2/ (Tylko w sytuacji, gdy był udzielany chrzest, w innym przypadku należy pominąć)
V. Liturgia Eucharystyczna
 1. Komentarz /Kom/
 2. Procesja z darami /Mo2/
 3. W czasie trwania komentarza należy przygotować ołtarz /Mo3+Mo4+Cer1/
 4. Okadzenie ołtarza /T+N/
 5. Dalsza część liturgii jak zwykle
 6. Przed ME rozdać książeczki i pamiętać o mikrofonie do koncelebransów /Cer1+Cer2/
 7. Po Komunii jeden z kapłanów wystawia Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim (jeżeli przewidziana jest procesja Rezurekcyjna)
 8. Modlitwa po Komunii Świętej /Cer1+Cer2/
VI. Procesja Rezurekcyjna
 1. Formowanie procesji – /Kom/ odpowiedzialni /Cer3 – IDZIE NA CZELE PROCESJI/
 2. Na czele krzyż przyozdobiony czerwoną stułą /+/ obok figura Zmartwychwstałego /figura/
 3. Obok krzyż kandelabry /Mś1+Mś2/, dalej sztandary, feretrony – jeśli są, asysta /Mo3-Mo4 – dzwonki na zmianę/, koncelebra,
  • PATRZ SCHEMAT 1
 4. Do grobu podchodzą /Cer1+Cer2/ T1+N1, Mo11/
 5. Nałożenie kadzidła + okadzenie /T+N/
 6. Pouczenie kapłana /Cer1+Cer2/ nałożenie welonu Mo5
 7. Wyrusza procesja, w tym czasie w kościele należy przygotować klęcznik przed ołtarzem oraz korporał na ołtarzu
 8. Po powrocie krzyż umieścić na podstawie, figura na wcześniej przygotowanym stoliku (NIE NA OŁTARZU), świece i kandelabry można znieść do zakrystii, ministranci zajmują miejsca w prezbiterium
 9. Te Deum
 10. Pod koniec hymnu zasypanie dwóch kadzideł, okadzenie jednym
 11. Modlitwa
 12. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem /okadzenie dwoma kadzielnicami/
SCHEMAT 1

WERSJA DO POBRANIA