Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza

Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Kurs dla kandydatów na Animatorów i Ceremoniarzy LSO

Drodzy Duszpasterze! Opiekunowie LSO!

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje kurs dla kandydatów na animatorów służby liturgicznej i ceremoniarzy. W czasie kursu poruszane będą zagadnienia z liturgiki, biblistyki, duchowości, metodyki pracy w grupach i psychologii komunikacji. Kurs zakończony zostanie egzaminem w formie testu. Jest to także czas formacji modlitewnej, celebracji sakramentów i pogłębienia życia duchowego. W czasie kursu lektorzy zostają przygotowani również do posługi ceremoniarza w liturgii.

W kursie mogą brać udział ministranci i lektorzy od 8 klasy szkoły podstawowej. Podobnie jak w latach ubiegłych kurs odbywał się będzie w Pogórzu w dwóch grupach:

I grupa: 17-19 lutego 2023 r. i 24-26 lutego 2023 r.

II grupa: 03-05 marca 2023 r. i 10-12 marca 2023 r.

Zapisy do 10 lutego 2023 r. Liczy się kolejność zgłoszeń Liczba miejsc ograniczona. Po zakończeniu zapisów zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz karta uczestnika, którą należy wypełnić i oddać w dniu rozpoczęcia kursu (m.in. jest w niej zgoda rodziców). Koszt całego kursu (noclegi, pełne wyżywienie, krzyż, opłaty manipulacyjne) wynosi 380 złotych. Miejscem kursu będzie Ośrodek Rekolekcyjny w Pogórzu k. Skoczowa. Rozpoczęcie w piątek o godzinie 17.00, zakończenie w niedzielę ok. 13.00. Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zjazdach.

Dzień skupienia połączony z egzaminem odbędzie się w sobotę 1 kwietnia 2023 r. w kościele NSPJ
w Bielsku-Białej. Uroczyste ustanowienie ceremoniarzy i animatorów odbędzie się w Niedzielę Palmową 02 kwietnia o godz. 14.00 w kościele NSPJ w Bielsku-Białej.

Z serdecznym pozdrowieniem i darem modlitwy

ks. Przemysław Gawlas
ks. Jakub Kuliński
Duszpasterze Służby Liturgicznej

 

Formularze zgłoszeniowe