Kurs dla kandydatów
na Animatorów i Ceremoniarzy LSO

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje kurs dla kandydatów na animatorów służby liturgicznej i ceremoniarzy. W czasie kursu poruszane będą zagadnienia z liturgiki, biblistyki, duchowości, metodyki pracy w grupach i psychologii komunikacji. Kurs zakończony zostanie egzaminem w formie testu. Jest to także czas formacji modlitewnej, celebracji sakramentów i pogłębienia życia duchowego. W czasie kursu lektorzy zostają przygotowani również do posługi ceremoniarza w liturgii. W kursie mogą brać udział lektorzy od 8 klasy szkoły podstawowej. Podobnie jak w latach ubiegłych kurs odbywał się będzie w Pogórzu w dwóch grupach:

Formularze zgłoszeniowe

I grupa: 16-18 lutego 2024 r. i 23-25 lutego 2024 r.

II grupa: 01-03 marca 2024 r. i 8-10 marca 2024 r.

Zapisy do 12 lutego 2024 r. Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Po zakończeniu zapisów zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz karta uczestnika i oświadczenie Opiekuna LSO, którą należy wypełnić i oddać w dniu rozpoczęcia kursu (m.in. jest w niej zgoda rodziców). Koszt całego kursu (noclegi, pełne wyżywienie, krzyż, opłaty manipulacyjne) wynosi 450 złotych. Miejscem kursu będzie Ośrodek Rekolekcyjny w Pogórzu k. Skoczowa. Rozpoczęcie w piątek o godzinie 17.00, zakończenie w niedzielę ok. 13.00. Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zjazdach. Dzień skupienia połączony z egzaminem odbędzie się w sobotę 23 marca 2024 r. w kościele NSPJ w Bielsku-Białej.
Uroczyste ustanowienie ceremoniarzy i animatorów odbędzie się w Niedzielę Palmową 24 marca o godz. 14.00 w kościele NSPJ w Bielsku-Białej.

Z serdecznym pozdrowieniem i darem modlitwy
ks. Przemysław Gawlas
ks. Jakub Kuliński
Duszpasterze Służby Liturgicznej