Modlitwa powszechna

Wigilia Paschalna

W tę najświętszą noc zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, kiedy ludzkości zajaśniała perspektywa odnowy, zanośmy nasze pokorne modlitwy do Boga.

1. Módlmy się za cały Kościół święty, aby umocniony przeżyciem Misterium Paschalnego potrafił skutecznie świadczyć o zmartwychwstaniu Chrystusa, które jest zapowiedzią zmartwychwstania każdego człowieka.
Kantor: Ciebie prosimy …

2. Módlmy się za Papieża Franciszka, naszych biskupów, aby cieszyli się obfitym Bożym błogosławieństwem i mogli nadal utwierdzać swoich braci w wierze.

3. Módlmy się za wszystkich nowoochrzczonych, aby swoją gorliwością przyczynili się rozpalenia entuzjazmu wiary w naszych wspólnotach.

4. Módlmy się za narody świata, aby prawda o zmartwychwstałym Chrystusie uciszyła w nich wszelkie waśnie, wojny i konflikty, a przyniosła upragniony pokój.

5. Módlmy się za wszystkich, którzy odeszli do wieczności, aby dostąpili Bożego miłosierdzia i zostali włączeni do grona świętych w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, świętujących Misterium Wielkiej Nocy, aby nadzieja zmartwychwstania przenikała nasze postępowanie i kierowała nasze działania ku rzeczywistości niebieskiej.

Boże, Dawco życia i Zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitw swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy mogli się radować z Twoich paschalnych darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

WERSJA DO POBRANIA