Kurs dla kandydatów
na Ministrantów Słowa Bożego

„Gorliwe wypełnianie zadania czytania słowa Bożego ma być dla was przestrzenią zdobywania świętości” – przypomniał bp Piotr Greger 420 ministrantom z diecezji bielsko-żywieckiej, którzy 25 listopada 2023 r. otrzymali od niego specjalne błogosławieństwo związane z podjęciem przez nich funkcji lektora Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO). Obrzęd ten odbył się w kościele pw. NSPJ w Bielsku-Białej. Hierarcha przewodniczył Eucharystii w koncelebrze kilkudziesięciu kapłanów, m.in duszpasterzy LSO. W homilii biskup odwołał się do słów kolekty: „Panie, nasz Boże, Jezus Chrystus pouczył swoich uczniów, że nie mają dawać się obsługiwać, lecz służyć braciom, spraw, aby słudzy Kościoła byli roztropni w działaniu, przyjaźni dla wszystkich i wytrwali w modlitwie”. Jak zauważył, pojęcie służby nie jest współcześnie popularne czy modne. „Służba kojarzy się bowiem z czymś, co czyni człowieka gorszym, poddanym, obecnym na każde zawołanie swojego pana, władcy, przełożonego” – sprecyzował i wskazał, że obecni przy ołtarzu wszyscy służą tej samej sprawie. „Powierzone nam zadania pełnimy na chwałę Boga i ku pożytkowi duchowemu, własnemu oraz wiernych obecnych na liturgii. Do tak rozumianej służby musimy się ciągle przygotowywać” – dodał, przypominając o zawartych w kolekcie trzech ważnych zadaniach – o byciu wytrwałym w modlitwie, byciu przyjaznym dla wszystkich i byciu roztropnym w działaniu. „Zadaniem lektora nie jest tylko samo czytanie i rozważanie Biblii. Lektor ma być człowiekiem całkowicie otwartym na zbawczą moc słowa Bożego. Kluczowa rola słuchania Biblii leży w tym, że od tego uzależnione jest szczęście lub nieszczęście człowieka, jego zbawienie lub potępienie. Zanim lektor stanie przy stole słowa Bożego, aby czytać teksty Pisma Świętego, najpierw powinien wytrwale i systematycznie wsłuchiwać się w słowo Boga, ma być pierwszym słuchaczem tego, co Pan Bóg ma nam wszystkim do powiedzenia” – wytłumaczył kaznodzieja. „Chrystus was powołuje i posyła, a Kościół błogosławi do pełnienia funkcji lektora. Gorliwe wypełnianie zadania czytania słowa Bożego ma być dla was przestrzenią zdobywania świętości. Niech wam nieustannie towarzyszy przekonanie, że czytając Pismo Święte mówicie w imieniu Boga, jesteście jego narzędziem. Będziecie głosić nie siebie, ale Bożą prawdę, objawiając światu Jego wolę. Żywa i głęboka wiara lektora ma się wyrażać nie tylko w poprawnym i pięknym wykonaniu swojej funkcji, ale także w kultycznym wręcz traktowaniu Pisma Świętego i księgi Lekcjonarza. Bądźcie odpowiedzialni za słowo Boże, niech ono was nieustannie przenika i umacnia we wszystkich dobrych poczynaniach. Niech to wszystko będzie podporządkowane temu, o czym mówi Kolekta dzisiejszej liturgii: abyśmy nie dawali się obsługiwać, lecz sami służyli braciom” – zakończył. Ks. Przemysław Gawlas, diecezjalny duszpasterz LSO, przedstawił kandydatów do funkcji lektora. Następnie bp Greger w uroczystym obrzędzie, wręczając wraz z innymi kapłanami krzyże i egzemplarze Pisma Świętego, przyjął 420 ministrantów do grona lektorów LSO. Znalazły się wśród nich także dziewczynki. Wszyscy pochodzą z różnych zakątków diecezji bielsko-żywieckiej i przygotowywali się do pełnienia funkcji na specjalnych lektorskich kursach dekanalnych. Ks. Gawlas pod koniec liturgii zwrócił się do samych ministrantów i przypomniał im, że to ważny moment w ich życiu. „Staliście się poniekąd ustami Pana Boga. Każdorazowe wasze posługiwanie będziecie kończyć słowami: ‘oto słowo Boże’. Jest to wielka odpowiedzialność, by kształtować swój warsztat pięknego, wyraźnego i głośnego czytania. Do tego dziś zostaliście powołani przez Boga. Macie głosić to, co On przekazał, a słowa, z których od wieków rodzi się wiara wychodzić będą z waszych ust i dotykać serc słuchających ludzi” – zwrócił uwagę. „Chciałbym, abyście jeszcze teraz popatrzyli na siebie, odwrócili się w lewo i w prawo. Zapamiętajcie sobie ten dzień, zapamiętajcie, ilu was jest, bo czasem wydaje się – jest taka moda i takie zdanie się powtarza nieraz w mediach – że nie ma młodych w Kościele. Trzeba byłoby ich zaprosić właśnie na taką uroczystość” – zaznaczył, dziękując m.in. rodzicom, dziadkom i wszystkim krewnym nowo ustanowionych ministrantów słowa Bożego „za przykład wiary, który pomógł tym młodym ludziom dzisiaj tutaj się znaleźć”. Na koniec biskup zwrócił uwagę na obecność w Mszale formularza o powołania kapłańskie. „Daj Boże, że część z was przynajmniej kiedyś potraktuje to wezwanie poważnie i zawiesi nie tylko swój krzyż na piersiach, ale kiedyś stułę i ornat, czego życzę i o to będę się modlił” – zapewnił. Po modlitwie na uczestników uroczystości czekał poczęstunek w auli św. Jana Pawła II w podziemiach kościoła.

Robert Karp

źródło: diecezja.bielsko.pl