Msza Wieczerzy Pańskiej - fiszki

Komentator:

  • Komentarz przed procesją wejścia z uwzględnieniem intencji Mszy Świętej
  • Komentarz przed I Czytaniem
  • Komentarz przed II Czytaniem
  • Komentarz przed liturgią Eucharystyczną
  • Komentarz przed Komunią Świętą
  • Komentarz przed przeniesieniem do Ciemnicy

Turyferairusz i Nawikulariusz:

  • Zasypanie w zakrystii przed rozpoczęciem Mszy Świętej
  • Zasypanie przy ołtarzu
  • Okadzenie ołtarza
   • z ewentualnym okadzeniem Olei Świętych (jeśli będą wnoszone)
  • Zasypanie przy miejscu przewodniczenia i okadzenie księgi Ewangelii
  • Okadzenie ołtarza po przygotowaniu darów
   • Okadzenie Celebransa 3×1
   • Okadzenie ludu 3×1
  • Okadzenie podczas konsekracji 3×3
  • Zasypanie oraz okadzenie przed procesją do Kaplicy Przechowywania
  • Zasypanie i okadzenie w Kaplicy Przechowywania

Mś1 + Mś2:

  • Zasypanie w zakrystii przed rozpoczęciem Mszy Świętej
  • Zasypanie przy ołtarzu
  • Okadzenie ołtarza
   • z ewentualnym okadzeniem Olei Świętych (jeśli będą wnoszone)
  • Zasypanie przy miejscu przewodniczenia i okadzenie księgi Ewangelii
  • Okadzenie ołtarza po przygotowaniu darów
   • Okadzenie Celebransa 3×1
   • Okadzenie ludu 3×1
  • Okadzenie podczas konsekracji 3×3
  • Zasypanie oraz okadzenie przed procesją do Kaplicy Przechowywania
  • Zasypanie i okadzenie w Kaplicy Przechowywania

WERSJA DO POBRANIA